AVÍS LEGAL!

Aquest lloc web NO està dedicat a cap tipus de comerç electrònic.
Aquest lloc web NO presta cap servei amb reciprocitat econòmica per part dels internautes que el visiten.
Aquest lloc web NO rep de tercers cap contraprestació econòmica, ni tan sols en concepte de publicitat.
Aquest lloc web NO recull cap mena de dades personals dels internautes que el visiten.
Aquest lloc web NO desa dades personals en suport físic, ni informàtic, dels e-mails rebuts.
Per tan, aquest lloc web NO està subjecte a cap de les obligacions de la LSSICE i la LOPD

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts sense citar el seu origen o sol.licitar una autorització
.